HOME
 ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาตะกรันและการกัดกร่อน ในระบบ BOILER และ COOLING TOWER ฟรี !!!


- เคมีปรับสภาพน้ำใน BOILER และ COOLING TOWER สำหรับป้องกันปัญหาตะกรันและการกัดกร่อน
- บริการหลังการขายด้วยการติดตามและตรวจสอบสภาพน้ำพร้อมคำแนะนำและรายงานผลทันที โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญ และ ประสบการณ์


TANDEX B.W.S
SPECIFICATION

- ป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำ สาเหตุของการสิ้นเปลืองพลังงาน
- ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัส
- สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้


TENBURN NO.2
SPECIFICATION
- เป็นหัวเชื้อน้ำมันเตาคุณภาพสูง
- ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตาโดยช่วยลดความหนืด
- เป็นตัวประสานระหว่างน้ำกับน้ำมัน ช่วยลดการกัดกร่อนในถังเก็บน้ำมัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เหมาะกับน้ำมันเตาทุกเกรด
- ปริมาณการใช้เพียง TEANBURN NO.2 1ลิตรต่อน้ำมันเตา 12,000 ลิตร

TANDEX SOOT POWDER
ดาวน์โหลด Catalog Tandex soot powder
SPECIFICATION

- ผงเคมี ใชักำจัดและป้องกันการสะสมเขม่าในห้องเผาไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนให้กับหม้อไอน้ำ